Elektrické náradie a bezpečnostné opatrenia

Elektrické náradieposkytujú pracovníkom značné pohodlie a efektivitu, ale predstavujú aj značné pracovné riziko.Napriek tomu, že elektrické náradie predstavuje skôr bezpečnostné riziko pre amatérov so skúsenosťami s ručným náradím, môže spôsobiť veľa zranení na pracovisku alebo v domácnosti.Mnohé z nich sú výsledkom toho, že ľudia nepoužívajú správny nástroj na požadovanú prácu alebo nemajú dostatok skúseností.Na menšej úrovni medzi bežné zranenia spôsobené elektrickým náradím patria rezné rany a poranenia očí, ale pri ich používaní môžu dokonca nastať vážnejšie amputácie a nabodnutie.Bezpečnosť je mimoriadne dôležitá pri používaní vŕtačky, skrutkovača alebo akéhokoľvek nástroja s elektrickým prúdom.

novinky s teplovzdušnou pištoľou

Po prvé, najdôležitejším bezpečnostným opatrením je, že s náradím nepracujte, pokiaľ nemáte náležité školenie.Nepredpokladajte, že keď ste v minulosti používali ručný skrutkovač, môžete automaticky ovládať elektrický.Podobne, aj keď máte náležité školenie a skúsenosti, skontrolujte náradie pred použitím.To zahŕňa kontrolu chýbajúcich alebo uvoľnených častí, kontrolu bezpečnostného krytu, zistenie, či čepeľ nie je tupá alebo uvoľnená, a kontrolu tela a kábla, či nie sú rezné a prasknuté.Okrem toho skontrolujte funkciu vypnutia a vypínače na náradí, aby ste sa uistili, že fungujú a či sa náradie v prípade núdze ľahko vypne.

Druhým dôležitým bezpečnostným opatrením je uistiť sa, že máte pre danú prácu ten správny nástroj.Nepoužívajte veľký nástroj na malú prácu, ako je kotúčová píla, keď je na jemné rezanie potrebná priamočiara píla alebo priamočiara píla.Aj pri práci s náradím noste vhodnú ochranu.Takmer vždy to zahŕňa ochranu zraku a sluchu a s nástrojmi, ktoré vytvárajú častice, môže byť potrebná ochrana dýchacích ciest.Podobne noste vhodné oblečenie bez voľných košieľ, nohavíc alebo šperkov, ktoré by sa mohli zachytiť.

teplovzdušná pištoľ vs sušič vlasov-1

Počas prevádzky musia byť všetky elektrické nástroje uzemnené alebo konkrétnejšie zapojené do zásuvky GFCI.Okrem toho, aby ste predišli viacerým zraneniam pri používaní elektrického náradia, nechajte pracovnú oblasť okolo náradia úplne čistú a usporiadanú a kábel k náradiu odložte, aby ste predišli zakopnutiu alebo usmrteniu elektrickým prúdom.


Čas odoslania: 13. decembra 2022